Solidariteitsbijdrage onder de leden

De begunstigden moeten een bijdrage betalen ter bevestiging van hun inschrijving. Deze bijdrage is een symbolisch bedrag van solidariteit tussen de leden.

Dit bedrag is ondeelbaar en in geen geval terugbetaalbaar. Het recht op de voorziene voordelen hangt ervan af.

Bijdrage 2021

flyer NL

De bijdrage werd behouden op 36 euro per jaar, met of zonder peroon ten laste. Een gezin bestaande uit 2 gepensioneerden van bpost betaalt 1 bijdrage. De bijdrage was vastgesteld op 24 euro per jaar van 2010 tot 2014 en op 30 euro per jaar vanaf 2015.

Gepensioneerden vanaf het jaar 2015

Nieuw gepensioneerden betalen hun bijdrage (maanden x 3 euro) vanaf de pensioendatum. De bijdrage dient betaald te worden binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de pensioendatum.