Brief van Pensoc

 

Het bedrijf ‘De Post’ - evolutie ‘bpost’ - voordelen - gepensioneerden - feiten. 

 Spiegel op de laatste 8 jaar. Pensoc VZW 

———————————————————————————————————- 

 

Het bedrijf: 

bpost evolueerde van puur overheidsbedrijf naar een beursgenoteerd bedrijf dat nog voor 50% in handen is van de Belgische Overheid. Een verdere privatisering is zeker niet uitgesloten. De concurrentie in de postale wereld stopt niet aan de Belgische grens. 

Er is zeker sprake van een belangrijke evolutie binnen dit bedrijf die zal blijven doorgaan. 

Het bedrijf is genoodzaakt om regelmatig te herstructureren om competitief te zijn. Van het personeel wordt flexibiliteit, inzet en een zo groot als mogelijk rendement verwacht.  

 

Sociale partners: 

De vakbonden binnen het bedrijf verdedigen de belangen van het actief personeel maar ook van de gepensioneerden, los van het feit of deze personen aangesloten zijn bij één van hun verschillende organisaties. De keuzes die moeten gemaakt worden zijn niet altijd eenvoudig en dienen vooral ook op lange termijn gezien te worden. De gulden middenweg zoeken is de boodschap. 

 De ‘gepensioneerden’ van het bedrijf: 

 Het bedrijf heeft in tegenstelling tot de meeste andere grote of kleine bedrijven haar ‘gepensioneerden’ meegenomen in een aantal sociale - of vervoersvoordelen. Dit heeft een belangrijk prijskaartje dat sedert jaren bij elke begroting de aandacht trok. 

 

Wij onthouden en bespreken deze verder in dit artikel: 

·                  de voordelen van de sociale dienst van ‘de post’ vzw - sedert 01/07/2009 ondergebracht in Pensoc VZW. 

·                  de vervoersvorderingen uitgereikt door bpost met als oogmerk ‘het bekomen van treintickets bij de NMBS’.Een 50% - verminderingskaart. 

 De voordelen van de sociale dienst van ‘de post’ vzw - sedert 01/07/2009 ondergebracht in Pensoc VZW. 

 

Historiek: 

 De jaren 2008 en 2009 zijn gekenmerkt door de onderhandelingen die gevoerd werden tussen ‘De Post’ en de ‘sociale partners’ in het kader van de afschaffing van de sociale voordelen voor de gepensioneerden. 

 

Voordelen: 

 een aantal tussenkomsten in medische verzorging voor curatieve prestaties en erkende ziektes (borderellen 510 en 510bis). 

·                  organisatie van een jaarlijkse ‘dag van de gepensioneerde’ 

·                  voordelenkaart en -gids 

·                  consultatie van een aantal informaties via www.pensoc.be 

 Weet dat het jaarlijkse kostenplaatje in dit kader zeer belangrijk is. 

 

Oplossing: 

Na het vrijmaken (lees onderhandelen) en de verkoop van een aantal verlieslatende vakantiecentra in het binnen- en buitenland werd er beslist om deze werking onder te brengen binnen een structuur buiten bpost met name Pensoc VZW. 

Deze werd opgericht op 01/07/2009 en had tot doel de voormelde voordelen verder te voorzien voor: 

De statutaire gepensioneerde personeelsleden die onmiddellijk voor hun oppensioenstelling bij De Post in dienst waren. 

De baremieke contractuele personeelsleden die net voor hun oppensioenstelling bij De Post tewerkgesteld waren en een minimum van 10 jaar dienstanciënniteit hebben op voorwaarde dat zij geen andere inkomsten hebben die de € 300 per maand overschrijden. 

De overlevende echtgenoten van de gepensioneerde personeelsleden die voor het overlijden van het gepensioneerd personeelslid ten laste waren. 

 De potentiële rechthebbenden werden aangeschreven en verzocht om in te treden mits een kleine bijdrage in het kader van de solidariteit. 

Vrij snel hadden wij 14000 intreders om te evolueren naar momenteel 18000 leden. 

Beheer en toepassing: 

In 2009 was er sprake van een budget voor een levensduur van 13 jaar. Wij zijn dan nu, na 8 jaar werking, fier te kunnen stellen dat door een coherent beheer, strenge toepassing van de regels en de investeringspolitiek wij momenteel spreken van een levensduur op vandaag van 20 jaar. Dat is meer dan het dubbele van het gestelde objectief door bpost. 

 

Dagelijks beheer: 

De sociale partners, in samenwerking met, een onafhankelijke manager zorgen voor het  welzijn van Pensoc vzw, dat onder de boekhoudkundige regels valt van ‘grote bedrijven’ met extern toezicht door een auditeur Ernst&Young. 

Alhoewel het beheer en financiële middelen volledig los staan van bpost beslisten wij om verder beroep te doen op de structuur van Actisoc vzw voor de administratie en verwerking van de borderellen. 

 

Conclusie: 

Voor de pensioneerden die hun voordelen dreigden te verliezen in 2009 en natuurlijk ook alle ‘nieuw’ gepensioneerden sedertdien is dit op zijn minst een mooie realisatie. Zonder de tussenkomst van de ‘sociale partners’ zouden die mensen ongetwijfeld deze voordelen verloren hebben. Anderzijds dient ook gezegd dat De Post constructief meewerkte aan deze nieuwe uitdaging. 

Pensoc VZW - solidaire garantie onder de leden 

Het onderbrengen van dergelijke voordelen met de leden als begunstigden is wellicht voordeliger dan binnen het bedrijf. Deze externe structuur is dan ook niet meer onderhevig aan bedrijfspolitiek in  het kader van fusies, overnames enz. die een impact krijgen op de sociale voordelen. Hoe dan ook vloeien de vrijgemaakte middelen naar de ‘gepensioneerden’ onder de vorm van ‘sociale voordelen’. Dit is trouwens ook de enige oplossing die de overheid biedt zonder dat met spreekt van een ‘voordeel alle aard’ en er belastingen van meer dan 50% moeten op betaald worden door de genieter. De organisator dient hier bovenop bedrijfsvoorheffing te betalen… 

 De vervoersvorderingen uitgereikt door bpost met als oogmerk ‘het bekomen van treintickets bij de NMBS’ en een 50% reductiekaart. Situatie vanaf 01/01/18. 

 

Historiek: 

 

De laatste 4 jaar zijn gekenmerkt door de onderhandelingen die gevoerd werden tussen ‘bpost’ en de ‘sociale partners’ in het kader van de afschaffing van de vorderingen voor de gepensioneerden - statutair. 

  

Weet dat het jaarlijkse kostenplaatje voor bpost  in 2015 om en bij de 1,6 mio euro bedroeg. 

Dit betekent anderzijds ook dat de gemiddelde waarde van dit voordeel voor de bijna 20.000 aanvragers overeenkomt met 75 euro per jaar. Heel wat aanvragers gebruiken gewoonweg hun vorderingen niet of in beperkte mate hetgeen natuurlijk ook wijst op een verminderde interesse en noodzaak. 

Van onze leden aangesloten bij Pensoc VZW is er een belangrijk aantal dat niet eens de vorderingen aanvraagt. 

 

Sociale Partners 

 Zoals reeds aangegeven gingen er jaren van overleg tussen bpost en de sociale  

partners aan vooraf. 

bpost stelde echter een ultimatum om zeker de vorderingen en 50% kaart af te schaffen voor de ‘gepensioneerden’ vanaf 01/01/18. Uiteraard kwam het tot harde  

onderhandelingen. 

 

Dotatie 

 Na harde onderhandelingen groeide ook de wil bij bpost om een financiële inspanning te leveren ( lees compensatie) ten voordele van de ‘gepensioneerden’ via Pensoc vzw. bpost wil op  deze manier de Sociale Werken van Pensoc VZW ondersteunen en er voor zorgen dat de middelen uiteindelijk terugvloeien naar het doelpubliek dat deelneemt in alle solidariteit aan Pensoc vzw. 

 

De Raad van Bestuur van Pensoc vzw onderzoekt momenteel, de mogelijkheid, om de sociale voordelen te bestendigen voor een langere periode en/of de voordelen uit te breiden. Dit rekening houdend met de financiële middelen en de weerslag op fiscaal vlak.  

 

Naar alle aangeschreven personen, lid of geen lid van Pensoc vzw, die het laatste jaar vorderingen aanvroegen, zullen wij voor eind september een brief sturen met de rol die Pensoc VZW kan spelen voor de betrokkenen. 

 

Pensoc vzw neemt haar verantwoordelijkheid in het haar toegemeten wettelijk kader. 

 

Weet dat de gemiddelde return in het kader van sociale voordelen (medische kosten…) gemiddeld veel hoger is dan de waarde van de ‘vorderingen’. 

 

Communicatie bpost en Pensoc VZW.  

·                  brief van bpost op 13/07/17 aan de aanvragers van vorderingen voor 2017 

·                  brief van bpost aan hetzelfde doelpubliek op 17/07/17 

 

Vervoersbewijzen - tarieven NMBS 

Gepensioneerde +65 jaar. 

Deze personen kunnen genieten van een extra-lage prijs voor een treinticket ( momenteel heen en terug voor in totaal 6 euro).  

Tijdens de weekdagen is het ticket slechts geldig vanaf 9H00.  

Gepensioneerde -65 jaar. 

 

Deze personen vallen onder de normale regeling van kostprijs zoals voor alle reizigers van de NMBS. Een railpas kan interessant zijn. 

 Soms zijn  er ook speciale tarieven in de weekends, zomermaanden, voor evenementen, tentoonstellingen enz. 

 

Voordeeltarieven bij de NMBS 

 

Iedereen dient na te gaan of hij niet zou kunnen genieten van een verminderd tarief - 50% verminderingskaart zoals opgenomen in het globaal beleid van de NMBS.  

 

·                  genieters van de voorkeursregeling bij het ziekenfonds (zie klevertje, codes eindigend op 1 bvb. 111/111/////131/131/////141/141 

·                  ouders van 3 en meer kinderen - levenslang 

·                   

 

Kortom, iedereen die dit artikel leest raden wij aan om de mogelijkheden te bekijken via www.belgianrail.be. Ga langs bij het plaatselijke station. 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com