Borderellen / Documenten

Voordelengids
2023

Downloaden

Folder

Meer tussenkomsten, nieuwe voordelen

Downloaden

Borderel 510
curatieve geneeskunde
Borderel 510 BIS
erkend ziekte

Werkwijze

1. Download & print het benodigde aanvraagformulier

2. Bezorg ons een naar behoren ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 510 in rubiek 1 en 2*
(*indien nodig) en door uw ziekenfonds in rubriek 3*
(*enkel indien het uw eerste aanvraag van het jaar betreft),
vergezeld van:

  • Kwijtschriften/overzichten van tussenkomsten uitgereikt door het ziekenfonds die het eigen bedrag ten laste van de patiënt bepalen.
  • De originele ambulante facturen en labo-facturen.
  • De originele hospitalisatiefacturen. Kopieën worden enkel aangenomen samen met een attest van uw hospitalisatieverzekering.
  • Een BVAC-attest of listing met CNK-codes, afgeleverd door uw apotheker.
  • Elk ander bewijsstuk geleverd door een in België of in het buitenland erkende verstrekker van gezondheidszorg, met RIZIV-codes en bedrag van tussenkomst van de mutualiteit.

1. Download & print het benodigde aanvraagformulier

2. Bezorg ons een naar behoren ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 510 in rubiek 1 en 2*
(*indien nodig) en door uw ziekenfonds in rubriek 3*
(*enkel indien het uw eerste aanvraag van het jaar betreft),
vergezeld van:

  • Kwijtschriften/overzichten van tussenkomsten uitgereikt door het ziekenfonds die het eigen bedrag ten laste van de patiënt bepalen.
  • De originele ambulante facturen en labo-facturen.
  • De originele hospitalisatiefacturen. Kopieën worden enkel aangenomen samen met een attest van uw hospitalisatieverzekering.
  • Een BVAC-attest of listing met CNK-codes, afgeleverd door uw apotheker.
  • Elk ander bewijsstuk geleverd door een in België of in het buitenland erkende verstrekker van gezondheidszorg, met RIZIV-codes en bedrag van tussenkomst van de mutualiteit.

Indieningstermijn

De medische prestatie moet voor terugbetaling voorgelegd worden binnen de 15 maanden.
Ongefrankeerd opsturen naar Pensoc VZW 1105 Brussel