Borderellen / Documenten

Voordelengids
2024

Downloaden

Folder

Meer tussenkomsten, nieuwe voordelen

Downloaden

Borderel 510
curatieve geneeskunde
Borderel 510 BIS
erkend ziekte

Werkwijze

1. Download & print het benodigde aanvraagformulier

2. Bezorg ons een naar behoren ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 510 in rubiek 1 en 2*
(*indien nodig) en door uw ziekenfonds in rubriek 3*
(*enkel indien het uw eerste aanvraag van het jaar betreft),
vergezeld van:

  • Kwijtschriften/overzichten van tussenkomsten uitgereikt door het ziekenfonds die het eigen bedrag ten laste van de patiënt bepalen.
  • De originele ambulante facturen en labo-facturen.
  • De originele hospitalisatiefacturen. Kopieën worden enkel aangenomen samen met een attest van uw hospitalisatieverzekering.
  • Een BVAC-attest of listing met CNK-codes, afgeleverd door uw apotheker.
  • Elk ander bewijsstuk geleverd door een in België of in het buitenland erkende verstrekker van gezondheidszorg, met RIZIV-codes en bedrag van tussenkomst van de mutualiteit.

1. Download & print het benodigde aanvraagformulier

2. Bezorg ons een naar behoren ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 510 in rubiek 1 en 2*
(*indien nodig) en door uw ziekenfonds in rubriek 3*
(*enkel indien het uw eerste aanvraag van het jaar betreft),
vergezeld van:

  • Kwijtschriften/overzichten van tussenkomsten uitgereikt door het ziekenfonds die het eigen bedrag ten laste van de patiënt bepalen.
  • De originele ambulante facturen en labo-facturen.
  • De originele hospitalisatiefacturen. Kopieën worden enkel aangenomen samen met een attest van uw hospitalisatieverzekering.
  • Een BVAC-attest of listing met CNK-codes, afgeleverd door uw apotheker.
  • Elk ander bewijsstuk geleverd door een in België of in het buitenland erkende verstrekker van gezondheidszorg, met RIZIV-codes en bedrag van tussenkomst van de mutualiteit.

Indieningstermijn

De medische prestatie moet voor terugbetaling voorgelegd worden binnen de 15 maanden.
Ongefrankeerd opsturen naar Pensoc VZW 1105 Brussel

La lettre de confirmation - Journée du Pensionné - Namur Expo du 03/05/24.

Comme vous le savez, bpost,  rencontre quelques problèmes de distribution en ce moment.

Si vous n’avez pas reçu votre lettre de confirmation pour mardi prochain, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02/276 82 04, afin de recevoir votre numéro de dossier. Les personnes inscrites son dans tous les cas les bienvenues (avec ou sans nr de dossier ou lettre).